NOBAF - domovská stránka
Kontakty


Reporty


Držiak externého blesku
Večery s fotografiou – WILDLIFE
Festivalový Krumlov 2015
Večery s fotografiou - M.Zajac a Ľ.Žákovič
MFF Myjava 2014
WS Voda na Zelenej vode
Ring plný superhviezd
Krakow 2013


Členovia


Peter Škodáček
Daniela Bartošová
Pavol Obora
Martin Kriško
Katarína Dudíková
Barbara Vašková
Martina Kubranová
Juraj Šida
Jirka Strachota
Ladislav Hubay

Pravidlá


FOTO V ZÁHRADE


... je súťažná verejná výstava fotografií
... umožňuje autorom (spĺňajúcim podmienky) bezplatne prezentovať svoju tvorbu
... podporuje autorov vystavovaných fotografií v ich tvorbe a rozvoji talentu
... poskytuje autorom rady odbornej poroty (zloženej z profesionálnych fotografov)
... si kladie za cieľ ukázať širšej verejnosti čaro fotografie
... má ambíciu stať sa aj tradičným rodinným podujatím najmä bratislavčanov
... sa uskutoční 08.09.2018 v Medickej záhrade v Bratislave

Vystavovateľom doporučujeme:


•	Každý vystavovateľ si zabezpečí upevnenie (štipce) svojich fotografií na výstavnú plochu
•	Vystavované fotografie zjednotiť čo do obsahu, spracovania i formátu
•	Vystavovať fotografie formátu A4 alebo väčšie
•	Zvážiť typ papiera pred tlačou fotografií (lesklý, polomatný, matný)
•	Počet vystavovaných fotografií 4-8

Pravidlá


•	Vystavovateľ sa musí riadne zaregistrovať u usporiadateľa.
•	Registrácia prebieha v stánku priamo na výstave.
•	Inštalácia fotografií je možná po pridelení karty vystavovateľa ktorá bude viditeľne
	umiestnená na výstavnej ploche a slúži na prideľovanie fotobodov.
•	Vystavovateľ musí byť autorom vystavovaných fotografií.
•	Počet vystavovaných fotografií je maximálne 8.
•	V prípade zastúpenia sa musia uviesť pri registrácii údaje obidvoch osôb
	(s uvedením osoby zodpovednej za obsah a správu fotografií).
•	Vystavené fotografie nesmú  byť v rozpore z etickými kódexami a dobrými mravmi,
	svojím obsahom nesmú vzbudzovať verejné pohoršenie, ohrozovať mravnú výchovu mládeže
	ani vyjadrovať zjavné politické názory.
•	Vystavovateľ nesmie žiadnym spôsobom narušiť priebeh podujatia
	a musí sa riadiť pokynmi organizátora
•	Usporiadateľ nezodpovedá za obsah vystavených fotografií a tento rozhodne nevyjadruje názory
	a postoje usporiadateľa.
•	Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť vystavovateľa zo súťaže, deinštalovať jeho expozíciu
	predčasne a vykázať ho z podujatia ak závažným spôsobom poruší pravidlá podujatia.
•	Usporiadateľ nezodpovedá za fotografie a ich prípadné poškodenie.
•	Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu, najmä v súvislosti s počasím.

© 2012, nobaf