Odborná porotaAňa Struhárová

profesionálna fotografka
QEP, členka APFSR
www.youngsoul.sk

Vít Mádr

profesionálny fotograf, maliar,
pedagóg prednášajúci fotografiu
www.studiomadr.cz

Martin Vrabko

profesionálny fotograf
MQEP, člen APFSR
www.martinvrabko.com
© 2019, nobaf