Odborná porotaKatarína Grajcaríková

profesionálna fotografka
členka APFSR, EP
www.gfoto.sk

Tomáš Benedikovič

profesionálny fotograf
www.instagram.com/tomasbenedikovic

Aňa Struhárová

profesionálna fotografka
QEP, členka APFSR
www.youngsoul.sk
© 2019, nobaf