Program10:00 - 12:00 Registrácia na mieste a inštalácia fotografií
13:00 - 16:00 Komentované hodnotenie vystavovateľov odbornou porotou
17:00 Vyhlásenie výsledkov
program počas akcie:


  • Human Art Space

  • Občianske združenie Human Art Space (HAS) vzniklo v roku 2013 pod vedením Mgr. art Kristíny Strečkovej. Human Art Space (HAS) je združenie, ktoré vytvára podmienky smerujúce k vytváraniu priestorov pre vzájomné zbližovanie a spoznávanie sa rozličných ľudí. Cieľom občianskeho združenia je podporovať umelecký rozvoj ľudí rôznych vekových kategórií od deti, mládež cez dospelých (študentov či pracujúcich) až po staršiu generáciu. Toto občianske združenie sa sústredí na pohybové umenie (tanečné umenie, fyzické divadlo, vzdelávanie cez pohyb, experimentálne tanečné umenie...). Jedným z najdôležitejších zámerov HASu je viesť ľudí k láske k tancu, rozvíjať ich schopnosti, pomáhať im rásť a pripravovať ich na profesionálnu tanečnú kariéru. Ale hlavne ponúknuť ľudom možnosť zmysluplne a zdravo tráviť svoj voľný čas. Hudobný doprovod: Jakub Brunner a Mário Selecký
  • sochárske sympózium Františka Bohunického a Dionýza Troskó
© 2019, nobaf